Polarisen

Klimat | Havsis

Havsis

Skicka sidan Skriv ut PDF
 
På vintern är stora delar av den Arktiska oceanen täckt av is som på sommaren smälter och bildar ett lager av färskare ytvatten. På hösten kyls åter luften av och därmed startar ny isbildning, och så går årscykeln. Isen ligger dock inte still under hela året utan driver i ett storskaligt mönster.

I vattnen norr om Kanada och Alaska finns en stor moturs virvel. Samtidigt driver is från vattnen norr om Sibirien mot Fram Sund mellan Grönland och Svalbard vidare ner längs Grönlands östkust.

Den stora isproduktionen i Arktiska oceanen har tidigare balanserats av nämnda utflöde av is till Nordatlanten. Men under senare år finns indikationer på att isexporten har ökat och därmed bidragit till att den totala havsismängden i Arktis har minskat. Havsisen bildar ett naturligt ”lock” på havet vilket dels påverkar hur mycket av solenergin som når ner i vattnet men också hur mycket gasutbyte som sker mellan luft och hav. Båda påverkar klimatet genom att i första fallet mer solenergi reflekteras tillbaka och i andra fallet att mindre av den koldioxid som människan släppt ut kan tas upp av vattnet.

Havsisen påverkar...

{jatabs animType="animNone" style="klimat_hav" position="top" widthTabs="120" heightTabs="30" width="100%" height="100%" mouseType="click" duration="0" view="introtext" type="articles" catid="53" }{/jatabs}
Senast uppdaterad ( Måndag 08 februari 2010 14:25 )